Az IET küldetése

A BME Integrált Energetikai Tudásközpont (BME-IET) az energetikai rendszerek területén a BME és innovációs, illetve konzorciumi partnerei együttműködésével folyó kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységet lát el.

A Tudásközpont alapvető feladatai:

a) A konzorciumi tagok és az Egyetemen belüli együttműködő szervezeti egységek szakmai tevékenységének irányítása, a vállalt projektek szervezése, menedzselése.

b) Kutatási, fejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtása a komplex energetikai rendszerek fejlesztésében és a fejlesztési eredmények piaci innovációjában. Alap- és alkalmazott kutatásokat végzése, kutatás-fejlesztési szolgáltatások innováció-intenzív vállalkozások számára.

c) Az együttműködésben részvevő egyetemi kutatók-fejlesztők és az ipari konzorciumi tagok szakértői közös kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységéhez K+F+I „műhelyek” létrehozása, a szükséges munkahelyekkel és eszközökkel való felszerelése, továbbá működtetése és folyamatos korszerűsítése.

d) K+F eredmények létrehozásának elősegítése, a szellemi tulajdon kezelése. Innovációs folyamatok irányítása, az eredmények hasznosítása. e) Az eredmények egységes megjelenítése, és képviselete a hazai és nemzetközi tudományos szervezetek és rendezvények felé, összhangban a Támogatási szerződéssel, a Konzorciumi megállapodással és a szellemi tulajdon kezelési szabályokkal.

f) Hazai és nemzetközi pályázatokon való részvétel kezdeményezése, illetve elősegítése, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.

f) A BME IET feladatait saját foglalkoztatású és irányítású egyetemi közalkalmazottak, a konzorciumi tagoknál alkalmazásban álló munkatársak, az együttműködő egyetemi szervezeti egységek és munkatársaik, valamint egyéb személyek és szervezetek együttműködésének létrehozásával, szervezésével és irányításával látja el.